Werkwijze

Van maandag t/m vrijdag zijn er 2 groepswandelingen per dag. De ochtendwandeling is vanĀ  circa 10.30 uur tot 11.30 en de middagwandeling is van circa 13.30 uur tot 14.30 uur. De tijden kunnen iets afwijken, maar vanaf het moment dat we in het uitlaatgebied zijn lopen we een uur.

Wandelen op zaterdag/zondag en feestdagen is bespreekbaar.

Als uw hond niet graag in een groep wandelt, of niet los mee kan, bijvoorbeeld door ziekte of ouderdom, bied ik de mogelijkheid om individueel met uw hond te wandelen.

Tijdens de wandeling krijgt iedere hond een GPS tracker om, zodat ze tijdens een onvoorziene gebeurtenis weer veilig gelokaliseerd kunnen worden. Dit is uiteraard geen gewenste situatie maar omdat er met dieren gewerkt wordt, dient hier vooraf toch rekening mee te worden gehouden. Sammie and friends heeft hierop geanticipeerd door te gaan werken met GPS trackers.

Lijkt de uitlaatservice van Sammie and friends iets voor u en uw hond? Dan kom ik graag bij u langs voor een gratis kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we uw wensen en verwachtingen en nemen we door wat de mogelijkheden zijn. Als alle praktische zaken zijn doorgenomen en u besluit gebruik te willen maken van de diensten van Sammie and friends, vullen we het intakeformulier in en zullen er twee overeenkomsten (overeenkomst tot dienstverlening en het sleutelcontract) worden ondertekend. In deze overeenkomsten staan alle gemaakte afspraken.

De eerste proefwandeling is gratis, om te bekijken hoe de hond het doet in de groep.

Sammie and friends werkt zoveel mogelijk met vaste dagen zodat er vaste en stabiele groepen ontstaan waar elke hond tot zijn recht komt. Een groep bestaat gemiddeld uit 8 honden per wandeling